{literal} {/literal} {literal} {/literal}

Zpracování osobních údajů

eco-lit Czech Republic s.r.o.

Řádné zpracovávání osobních údajů ve smyslu platné legislativy je pro eco-lit Czech Republic s.r.o., velmi důležité a ochrana osobních údajů je prioritou. V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů v podmínkách obchodní společnosti eco-lit Czech Republic s.r.o., ve spojení s novou právní úpravou, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (“Nařízení GDPR”) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (“Zákon o ochraně osobních údajů”).

Vzhledem k rozsáhlosti Nařízení GDPR a Zákona o ochraně osobních údajů jsme pro lepší přehlednost informace o zpracování osobních údajů připravili ve formě následujících otázek a odpovědí:

  1. Kdo je provozovatelem vašich osobních údajů?

Provozovatelem osobních údajů je eco-lit Czech Republic s.r.o., se sídlem: Bratislavská 929/67, 69145 Podivín, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně I, sp. zn. C 95219 (dále jako “eco-lit Czech Republic s.r.o.”).

  1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a na jaký účel?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci obchodní činnosti eco-lit Czech Republic s.r.o. , Za účelem poskytování služeb klientům eco-lit Czech Republic s.r.o.. Vaše osobní údaje slouží výlučně pro potřebyeco-lit Czech Republic s.r.o.  a nebudou poskytnuty příjemci bez Vašeho souhlasu.

  1. Jaký je oprávněný zájem pro zpracování osobních údajů?

Oprávněným zájmemeco-lit Czech Republic s.r.o. je obchodní činnost a poskytování zboží a služeb zákazníkůmeco-lit Czech Republic s.r.o..

  1. Jaké subjekty mají přístup k vašim osobním údajům?

Z důvodu zajištění řádné činnosti eco-lit Czech Republic s.r.o. mají k Vašim osobním údajům přístup i třetí subjekty. Jedná se například o poskytovatele účetních, právních služeb a emailového manageru, kvůli kterému posíláme osobní údaje do třetích zemí (mimo Evropskou uni, jelikož poskytovatel emailového manageru má server mimo Evropskou unie. Z důvodu ochrany Vašich osobních údajů, máme s těmito subjekty uzavřenou korektní smlouvu o zpracování osobních údajů.

  1. Jak dlouhé období máme uložené Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vašeho vztahu seeco-lit Czech Republic s.r.o.. Po ukončení Vašeho vztahu a všech závazků vyplývajících se vztahu seeco-lit Czech Republic s.r.o. uchováváme vaše osobní údaje během období, které je vyžadováno ve smyslu platné legislativy.

  1. Jaké jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoli se obrátit naeco-lit Czech Republic s.r.o. a požadovat informace a přístup ke zpracovávání osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů. Svá práva můžete uplatnit na mailové adrese: tomas.batka@ecolit.cz, případně písemně na adrese sídlaeco-lit Czech Republic s.r.o.. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  1. Používáme profilování a automatizované rozhodování při zpracovávání vašich osobních údajů?

eco-lit Czech Republic s.r.o. v rámci zpracování osobních údajů nevyužívá automatizované informační systémy a ani profilování.

  1. Soubory cookies používané na naší webové stránce?

Na našich webových stránkách používáme pouze tzv. technické cookies, která je nezbytné pro správné zobrazení stránek, proto k jejich používání není potřeba informovaného souhlasu podle článku 5 odst. 3 směrnice o ePrivacy.

Pokud máte k informacím o zpracování osobních údajů jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím na emailové adrese: tomas.batka@ecolit.cz, nebo přímo písemně na adrese sídla eco-lit Czech Republic s.r.o..